تربیت بدنی

نمونه سوالات و آموزش های دروس پایه دوم ابتدایی

طرح درس تربیت بدنی دوم ابتدایی

نمونه طرح درس روزانه تربیت بدنی با موضوع آموزش پرتاب دو دستی در پایه دوم ابتدایی

مشخصات کلی

 

 

 

مجری:           مدت اجرا:  45 دقیقه               موضوع:بازی امدادی «همه باهم»

 

نام درس: تربیت بدنی   کلاس: اول ابتدایی     تاریخ اجرا:   /   /     محل اجرا: سالن تربیت بدنی          

 

اهداف کلی

 

هماهنگی تیمی و تقویت کمر

 

شناختی

 

توضیح در مورد هماهنگی لازم در حین بازی و نقش سرعت عمل در بازی

 

آشنایی با قوانین بازی

 

آشنایی با وسایل مورد نیاز بازی

 

روانی- حرکتی

 

- نشان دادن نحوه انجام بازی و حرکات بدن در هنگام بازی

 

- تقویت کمر با انجام بازی

 

عاطفی

 

- علاقمند نمودن دانش آموزان به یادگیری این مهارت با توجه به محاسن آن در ایجاد روحیه ی همکاری با سایر بازیکنان - آمادگی برای کارهای گروهی دیگر

 

آمادگی سازمانی

 

-حضور و غیاب                    – تعویض لباس

 

– بازدید از فضای آموزشی ( سالن ورزشی) و اطمینان پیدا کردن از ایمن بودن امکانات وسایل مورد استفاده.

 

آماده سازی (گرم کردن)

 

عمومی

 

شامل (راه رفتن – دویدن نرم- کشش – گرم کردن تمامی مفاصل و... )

 

تخصصی

 

شامل ( گرم کردن عضلات کمر ، شانه و پاها)