طرح درس علوم دوم ابتدایی درس زنگ علوم گردش در باغ

نمونه سوالات و آموزش های دروس پایه دوم ابتدایی

طرح درس علوم دوم ابتدایی درس زنگ علوم گردش در باغ

 

 طرح درس علوم پایه دوم دبستان درس زنگ علوم گردش در باغ بر اساس برنامه درس ملی عنوان فایلی است که در این رابطه در اختیار شما عزیزان قرار خواهیم داد. فایل طرح درس ملی روزانه درس زنگ علوم گردش در باغ با زحمات زیاد و بر اساس استاندارد های مربوطه آموزش و پرورش تدوین و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است.

طرح درس ملی علوم دوم ابتدایی درس زنگ علوم گردش در باغ چیست ؟

این طرح درس ملی که در ارتباط با کتاب علوم پایه دوم دبستان و همسو با برنامه درس ملی در رابطه با درس زنگ علوم گردش در باغ تدوین شده است ، یکی از کاملترین و دقیقترین طرح های کاربردی در اینترنت است. تیم تخصصی بانک فایل پژوهشی معلمان سعی نموده است برای تدریس درس زنگ علوم گردش در باغ در کتاب علوم پایه دوم دبستان از همه استاندارد های لازم بهره گیری نماید.

طرح درس روزانه ملی علوم دوم دبستان چه اهمیتی دارد ؟

نگارش این نوع طرح درس و برنامه ریزی کمک شایانی در تدریس درس علوم در پایه دوم ابتدایی می کند. دانش آموزان در پایه دوم دبستان می کوشند به بهترین شکلی که آموزگارشان به تدریس کتاب علوم و درس زنگ علوم گردش در باغ می پردازد ، این درس را فرا بگیرند. درس زنگ علوم گردش در باغ یکی از مهمترین دروس کتاب علوم در پایه دوم ابتدایی می باشد.

طرح درس ملی علوم دوم ابتدایی درس زنگ علوم گردش در باغ شامل چه بخشی است ؟

طرح درس ملی علوم دوم دبستان روزانه درس زنگ علوم گردش در باغ شامل موارد زیر می باشد :

 1. اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی در درس زنگ علوم گردش در باغ علوم دوم ابتدایی
 2. وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان در فراگیری درس زنگ علوم گردش در باغ
 3. فعالیت بر اساس اهداف معین واز پیش تعیین شده در فراگیری درس زنگ علوم گردش در باغ
 4. طراحی منظم با توجه به موقعیت و امکانات درس زنگ علوم گردش در باغ
 5. ایجاد فرصت و تسهیل یادگیری در فراگیری درس زنگ علوم گردش در باغ

هدف کلی طرح درس ملی علوم دوم دبستان دانش آموزان باید مفاهیم درس زنگ علوم گردش در باغ را در پایه دوم فرا بگیرند.

اهداف مرحله‌ای درباره تعدادجلساتی که در هفته به این تدریس کتاب علوم درس زنگ علوم گردش در باغ پایه دوم اختصاص داده شده است . تعداد دروس کتاب درسی با رعایت پیچیدگی مفاهیم کتاب علوم درس زنگ علوم گردش در باغ پایه دوم بنا بر این بعد از در نظر گرفتن مسائل و مواردی که ذکر گردید،زمانبندی کتاب علوم درس زنگ علوم گردش در باغ پایه دوم را بررسی و تدوین می نماییم.

هدف‌های رفتاری آموزشی طرح درس ملی علوم دوم دبستان

 1. انتظارات در پایان آموزش حیطه و سطح در بلوم عناصر برنامه درسی ملی
 2. تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـلاق
 3. عنصر   عرصه ارتباط با خود ، خدا، خلق و خلقت
 4. آشنایی کامل دانش آموزان با مفهوم درس و  ایجاد تفکر و خلاقیت در فرایند یاد دهی – یادگیری
 5. مواد و رسانه‌های آموزشی که شامل Cd های آموزشی .تولید محتوای الکترونیکی.پاورپوینت آموزشی.قلم نوری.برد هوشمند

پیش بینی رفتار ورودی  در طرح درس ملی علوم دوم ابتدایی درس زنگ علوم گردش در باغ

 • ایجاد ارتباط دومیه در درس زنگ علوم گردش در باغ
 • گروه‌بندی، مدل و ساختار کلاسی  در درس زنگ علوم گردش در باغ
 • روش ‌ایجاد و تداوم انگیزه در درس زنگ علوم گردش در باغ
 • ارزشیابی آغازین در درس زنگ علوم گردش در باغ
 • روش‌های تدریس در درس زنگ علوم گردش در باغ
 •  فعالیت‌های مرحله حین تدریس در طرح درس ملی علوم دوم ابتدایی
 • آماده سازی و توجه ویژه به تفاوت های فردی در بین دانش آموزان
 • اهمیت نحوه ی رفتار معلم با دانش آموز در درس زنگ علوم گردش در باغ
 • ایجاد جو دوستانه جهت جلوگیری از خستگی دانش آموزان در درس زنگ علوم گردش در باغ
 • استفاده ی بهینه از حداقل امکانات
 • توجه به دانش آموزان ویژه  و کم حرف . در درس زنگ علوم گردش در باغ
 • استفاده از تجربیات نو و به روز و در دسترس  دانش آموزان جهت تدریس .
 • مشارکت کلیه ی دانش آموزان در امر تدریس .
 • تقویت هوش بینایی ، شنوایی و گویایی در دانش آموزان با طرح پرسش های گوناگون
 • فعالیت‌های معلم- دانش‌آموز: این فعالیت‌ها به صورت تلفیقی مطرح می‌شود و تفکیک آن به معنای مجزا بودن فعالیت‌های معلم و دانش‌آموز است و منطقی به نظر نمی‌رسد و به همین خاطر از خط‌چین استفاده شده است.
 • فعالیت های معلم         فعالیت های دانش آموزان
 • فعالیت‌های خلاقانه دانش‌آموزان
 • فعالیت‌های تکمیلی
 • ارزشیــابـــــی
 • الف: تکوینی
 • ب: ارزشیابی تراکمی
 • جمع‌بندی
 • تعیین تکالیف و اقدامات بعدی

طرح درس ملی علوم دوم دبستان درس زنگ علوم گردش در باغ در چه قالبی تدوین شده ؟

طرح درس زنگ علوم گردش در باغ که مربوط به کتاب علوم پایه دوم دبستان می باشد و همچنین کلیه طرح های موجود در سایت در قالب ورد و قابل ویرایش تنظیم و تدوین شده اند. این امر به آن دلیل است که آموزگاران پایه دوم ابتدایی بتوانند به بهترین شکل دروسی مثل علوم را تدریس نمایند. از جمله درس زنگ علوم گردش در باغ که از اهمیت خاصی در این رابطه برخوردار است.

نکاتی پر اهمیت پیرامون طرح درس ملی علوم دوم دبستان

موضوع طرح درس ملی علوم دوم ابتدایی موضوعی است که در رابطه با آن پژوهش های زیادی نگارش می شود. همچنین در رابطه با موضوع تدریس در دوم ابتدایی و بررسی روابط و تاثیرات آنها بر روی هم نیز جای بسی تامل است. پژوهش گران در رشته آموزش ابتدایی همواره بررسی های علمی و پژوهشی خود را در این رابطه در معرض مخاطبین این رشته قرار داده اند.

پژوهشگران و محققین برتر در رشته آموزش ابتدایی در طول سالیان متوالی سعی بر این داشته اند که مطالعات گسترده ای بر روی طرح درس ملی علوم و زیر مجموعه های پژوهشی آن داشته باشند . به طور قطع به یقین باید گفت که موضوع طرح درس ملی علوم و پرداختن و وجوه مختلف و جنبه های گوناگون تحقیقاتی در این رابطه می تواند راهگشای دقیقی در رابطه با علم آموزان عرصه آموزش ابتدایی باشد.(حسینی ، ۱۳۹۴)

اهمیت پرداختن به طرح درس ملی علوم پایه دوم

به جرئت می توان گفت که پرداختن به موضوع طرح درس ملی علوم یکی از اساسی ترین مسائلی است که می توان در آموزش ابتدایی به آن پرداخت و همچنین در این رابطه موضوع مهمی که جای بحث دارد موضوع تدریس در دوم ابتدایی است. پرداختن به این موضوع می تواند راهبرد های آموزشی غیر قابل وصفی را در اختیار پژوهشگران قرار دهد. (رضایی ، ۱۳۹۵)

یکی از مهمترین مسائل پیرامون طرح درس ملی علوم موضوع تدریس در دوم ابتدایی است که می تواند نقش تعیین کننده ای را در رابطه با نتایج پژوهش های پژوهشگران آموزش ابتدایی ایفا نماید. پژوهش گران آموزش ابتدایی بر این باورند که در رابطه با طرح درس ملی علوم می توان پژوهش های علمی و مسائل پرمغز و پر محتوایی را ارائه نمود که یکی از مهمترین این وجوه قابل پژوهش آموزش ابتدایی است.(حسینی ، ۱۳۹۴)

نتایج نگارش طرح درس ملی علوم کلاس دوم

همانگونه که واقفیم در رشته آموزش ابتدایی فاکتور ها و محور های پژوهشی بیشماری وجود دارد که پرداختن به هر کدام از آن موارد می تواند یک سری از مشکلات اساسی را از نظام آموزشی و پرورشی کشور ما برطرف نموده و مرتفع سازد. چرا که متاسفانه در کشور ما از کمبود منابع مطالعاتی رنج می بریم و خصوصا در آموزش ابتدایی هنوز خیلی مانده است که به نقطه قابل اعتماد و امیدوار کننده ای برسیم. بنا بر این نیاز است که در این رابطه در رشته آموزش ابتدایی تحقیقات و پژوهش های قابل قبولی صورت گیرد.

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.