نمونه سوالات تمامی فصول علوم دوم دبستان

نمونه سوالات و آموزش های دروس پایه دوم ابتدایی

نمونه سوالات تمامی فصول علوم دوم دبستاندرس  اول علوم دوم

1 – برای اینکه محیط اطراف را بهتر بشناسیم چه باید کنیم ؟

باید مشاهده ی دقیق داشته باشیم . مشاهده = نگاه کردن

2 – حواس پنجگانه را نام ببرید؟
چشایی ) مزه کردن  – لامسه ) لمس کردن  – بویایی ) بو کردن  – بینایی ) دیدن  – شنوایی ) شنیدن

درس دوم علوم دوم

1 – انسان چگونه هوا را آلوده می کند ؟
با استفاده زیاد از ماشین – با استفاده نادرست از بخاری های گازی و نفتی – با ساختن کارخانه ها نزدیک شهرها

2 – چگونه می توانیم هوایی سالم داشته باشیم ؟
کارخانه ها را از شهرها دور بسازیم – برای رفت و آمد از وسایل حمل و
نقل عمومی مثل اتوبوس استفاده کنیم – درختان زیادی بکاریم.

3 – هوای آلوده چه اثراتی بر زندگی جانوران و گیاهان دارد؟
باعث می شود آنها از بین بروند .

4 – همه جانداران برای زندگی سالم به … آب …… نیاز دارند .

5 – انسان از آب چه استفاده هایی میکند ؟
برای کشاورزی – برای شستشو )حمام – وضو – شستن ماشین – شستن لباس و ظرف – برای غذا پختن – خوردن(

6 – جانوران و گیاهان از آب چه استفاده هایی میکنند؟
برای خوردن و بهداشت و شنا کردن و پیدا کردن غذا از آب استفاده می کنند .
مثلا بعضی جانوران غذای خود را از آب به دست می آورند، مثل مرغابی

7 – اگر آب رودخانه خشک شود ، برای جاندارانی که درآن رودخانه و اطراف آن زندگی میکنند جه اتفاقی می افتد؟
همه ی جانداران از بین می روند .

8 – اگر آب رودخانه ها کثیف شود،جاندارانی که در ان زندگی می کنند ، .. می میرند ……. و … بیمار …. می شوند .

9 – چند راه برای صرفه جویی در مصرف آب نام ببرید ؟
هنگام حمام کردن آب را زیاد باز نگذاریم – وقتی ماشین می شوریم به جای شلنگ از سطل استفاده کنیم – هنگام مسواک
زدن و ظرف شستن آب را باز نگذاریم – به گیاهان هنگام ظهر آب ندهیم

10 – انسان چگونه آب را آلوده می کند ؟
با ریختن آشغال با فرستادن آبهای کثیف مثل فاضلاب کارخانه ها و مواد
سمی به داخل رودخانه ها

11 – آب در کجا قابل آشامیدن می شود ؟
و چگونه ؟
در تصفیه خانه ها ابتدا آب را از صافی های مخصوص عبور
می دهند ومواد اضافی آب را میگیرند و بعد به آب مواد میکروب کش میزنند تا تمیز و قابل آشامیدن شود . 

درس 3 علوم دوم

1 – روز و شب چگونه به وجود می آیند ؟
زمین به دور خود می چرخد و در اثر این چرخش روز و شب به وجود می آید.

2 – توجه :نور خورشید همیشه یک طرف زمین را روشن می کند . آن طرف زمین که رو به خورشید است روز است.
طرف دیگر هم شب هست. زمین در هر 24 ساعت یک بار به دور خود می چرخد .

3 – برای اندازه گیری سردی و گرمی از چه چیزی استفاده می کنند ؟ از دماسنج

4 – آیا صبح که خورشید طلوع می کندزمین به طور ناگهانی گرم می شود ؟ نه خیر آرام آرام گرم می شود.

5 – آیا عصرکه خورشید غروب می کنند زمین به طور ناگهانی سرد می شود؟ نه خیر آرام آرام سرد می شود.

6 – نور خورشید بر زندگی ما و سایر جانداران چه اثری دارد ؟ باعث رشد گیاهان و جانوران می شود . زمین را گرم و روشن می کند.

7 – زمین چند نوع حرکت دارد ؟ دو نوع .

 زمین به دور خود می چرخد. (که شب و روز به وجود می آید .
 زمین به دور خورشید می چرخد )که فصل ها به وجود می آید.

8 – آیا گرمای زمین در همه ی ساعت ها یکسان است ؟نه خیر . معمولا روزها گرم تر از شب ها است .

9 – دما چیست ؟ به درجه ی گرمی و سردی هوا دما می گویند .
 در هوای گرم ، مایع درون دماسنج ….. بالا ….. می رود .
در هوای سرد، مایع درون دماسنج….. پایین …..می رود.

-10 چرا دمای نقاط مختلف زمین با هم تفاوت دارد ؟ حرکات زمین باعث می شود تا نور و گرمای خورشید به طور مساوی به همه ی نقاط زمین نرسد. 

-11 خورشید چگونه زمین را گرم می کند ؟ با گرما و نور خود

-12 همه ی جانداران به… گرما …… و… نور ….خورشید نیاز دارند.

-13 چرا گیاهان به نور خورشید نیاز دارند ؟ گیاهان برای رشد و غذاسازی به نور خورشید نیاز دارند.

-14 کدام جانداران در شب ها فعالیت می کنند؟ جغد و خفاش

درس 4 علوم دوم

-1 فصل ها چگونه ایجاد می شوند ؟ چرخش زمین به دور خورشید باعث ایجاد فصل ها می شود.

-2 فصل ها را به ترتیب نام ببرید ؟ بهار – تابستان – پاییز – زمستان

-3 در زمستان نور بیشتری به داخل اتاق می رسد یا تابستان ؟ در تابستان . چون خورشید به طور راست می تابد.

4 – باد چگونه تشکل می شود ؟ از جابه جایی هوای سرد و هوای گرم باد به وجود می آید .

5 – جهت وزش باد چگونه است ؟ همیشه از محل سرد به طرف محل گرم است .

6 – وسیله ای که جهت وزش باد را نشان می دهد چه نام دارد ؟ بادنما .

7 – آیا راههای دیگری برای نشان دادن جهت وزش باد می شناسید ؟ بله . از روی جهت حرکت برگها – از روی جهت حرکت پرچم مدرسه

8 – باد دارای . جهت ……. و …. سرعت …… است .

9 – آیا با فرفره می توان فهمید سرعت باد زیاد است یا کم ؟ بله . اگر فرفره تند بچرخد یعنی سرعت باد زیاد است .

10 – طوفان چیست ؟ به بادهای شدید طوفان می گویند .

11 – طوفان چه زیان هایی وارد می کند ؟
 به ساختمان ها خسارت وارد می کند.
 در دریا ها موج های بسیار بزرگ به وجود می آورد
 سبب غرق شدن کشتی ها می شود .

12 – باد با جابه جا کردن ماسه ها …. تپه های ماسه ای ….. را به وجود می آورد .

13 – تپه های ماسه ای چگونه باعث خسارت می شوند ؟ گاهی تپه های ماسه ای روی جاده ها یا زمین های کشاورزی یا روستا ها را می پوشاند .

14 – موج چگونه به وجود می آید ؟ هرگاه باد بر سطح آب بوزد توده ای از آب را جابه جا می کند و موج تولید می کند .

15 – انسان از باد چه استفاده هایی می کند ؟
 حرکت کشتی های بادبانی
 خشک کردن لباس های خیس
 تولید برق
 آسیاب کردن گندم

 

درس 5 علوم دوم

1 – صدا چگونه تولید می شود ؟ بر اثر لرزش اجسام صدا به وجود می آید .

2 – بیشتر از . .. صدا …… و …. نور …… برای ارسال و دریافت پیام ها استفاده می شود .

3 – چند وسیله نام ببر که دارای نور یا صدا هستند ؟
 تلفن همراه – رادیو – تلویزیون – رایانه –

4 – صدا های گوناگون را نام ببر ؟ نازک – کلفت – بلند – آهسته

5 – دو صدای نازک مثال بزن ؟ صدای گنجشک – صدای جبغ بچه ها .

6 – دو صدای کلفت مثال بزن ؟ صدای طبل – صدای مرد ها –

7 – چگونه می توانیم صدای نازک تولید کنیم ؟ب
 با لرزش تند( سریع ) اجسام
 جسمی که می لرزد کوتاه باشد .

8 – چگونه می توانیم صدای کلفت تولید کنیم؟
 با لرزش کند( آرام ) اجسام
 جسمی که می لرزد بلدتر باشد .

9 – چند صدای پیام رسان نام ببرید؟

زنگ ساعت – زنگ موبایل – صدای اذان – صدای تلفن – صدای آمبولانس – زنگ در بوق قطار

10 – نقاره زدن (شیپور ) در حرم امام رضا ( ع )مثالی از صدای ….. پیام رسان ….. است .

11 – چرا هر چه جسم بزرگتر باشد و یا سریع تر بلرزد صدای بلند تری تولید می کند ؟ چون با لرزش صدای بیشتری جا به جا می کند .

12 – آمبولانس با کمک … نور … و … صدا …. راه را باز می کند .

13 – اگر راننده ناشنوا باشد چگونه متوجه نزدیک شدن آمبولانس می شود ؟ با دیدن نور چراغ گردان آمبولانس .

14 – عابر نابینا چگونه متوجه نزدیک شدن آمبولانس می شود ؟ با شنیدن صدای آژیر آمبولانس

15 – وظیفه ی راننده هنگام نزدیک شدن آمبولانس چیست ؟ از مسیر آمبولانس کنار برود و راه را باز کند .

16 – در محل زندگی شما به وسیله ی صدا چه پیام هایی را به مردم اطلاع می دهند ؟ میوه فروش – سبزی فروش –
صدای اذان مسجد وقت نماز را به مردم اطلاع می دهد .

-17 کدام صدا ها برای شما آزار دهنده هستند ؟ صدای موتور سیکلت – صدای هواپیما – صدای مته در حال کندن آسفالت خیابان – صدای جیغ زدن

-18 کدام صدا ها برای شما خوش آیند هستند ؟ صدای پرندگان – صدای اذان – صدای آهنگ ملایم – صدای باران – صدای دریا

 

درس 6 علوم دوم ابتدایی

-1 پلیس در خیابان های خلوت برای راهنمایی راننده ها از چه وسیله ای استفاده می کند ؟ سوت

-2 آیا در خیابان ها ی شلوغ پلیس می تواند از سوت برای راهنمایی راننده ها استفاده کند ؟ چرا ؟خیر – به دلیل سر و صدای زیاد.

-3 پلیس در خیابان های شلوغ برای راهنمایی راننده ها از چه وسیله ای استفاده می کند ؟ چراغ راهنما.

-4 هر نور چراغ راهنما چه پیامی را به راننده ها می دهد ؟
چراغ راهنما سه رنگ دارد: قرمز – زرد – سبز
پیام رنگ قرمز : توقف کامل
پیام رنگ زرد : احتیاط و کم کردن سرعت برای توقف
پیام رنگ سبز: اجازه ی حرکت

-5 وقتی چراغ مخصوص عابر پیاده قرمز است ، وظیفه ی ما چیست ؟ باید بایستیم.

-6 برای دیدن اجسام.. نور …..لازم است.

-7 از نور چه استفاده هایی می کنیم ؟ برای دیدن چیزها ، برای رساندن پیام.

-8 چند چیز نام ببر که نور می دهد ؟ خورشید – لامپ – چراغ قوه و….

-9 چشمه ی نور چیست ؟

به اجسامی که از خود نور بدهند چشمه ی نور می گویند.

-10 چندچشمه ی نور نام ببرید؟ خورشید – لامپ روشن – آتش – شمع روشن.

-11 چند نوع چشمه ی نور داریم ؟ دو نوع . چشمه ی نور طبیعی و چشمه ی نور مصنوعی.

-12 چشمه ی نور طبیعی یعنی چه ؟ چیزهایی که به طور طبیعی از خود نود دارند .مثل : خورشید.

-13 چشمه ی نورمصنوعی یعنی چه ؟چیزهایی که به طور طبیعی از خود نود ندارندو ساخته ی دست انسان
هستند .مثل : لامپ – چراغ قوه – شمع روشن – آتش.
-14 کدام یک چشمه ی نور است ؟ چشم انسان◯ عینک ◯ شمع روشن ◯

-15 چرا در روز روشن که لامپ ها روشن نیستند، می توانیم ببینیم ؟ چون نور خورشید همه جا را روشن می کند.

-16 آیا نور از همه ی اجسام عبور می کند ؟ نه خیر . نور از بعضی اجسام عبور می کند ولی از بعضی دیگر عبور نمی کند.

-17 چند چیز نام ببر که نور از آنها عبور می کند ؟ شیشه – آب -ظرف های بلوری و شفاف- شیشه ی عینک – تنگ ماهی.

-18 چند چیز نام ببر که نور از آنها عبور نمی کند ؟ کتاب – دیوار – مقوای تیره.

-19 به اجسامی که نور از آنها عبور می کند چه می گویند ؟ شفاف

-20 به اجسامی که نور از آنها عبور نمی کند چه می گویند ؟ کدر ( تیره.)

-21 سایه چگونه تشکیل می شود ؟ وقتی نور از جسمی عبور نکند در پشت آن سایه درست می شود.

-22 آیا اجسام شفاف سایه دارند ؟ نه خیر – چرا ؟ چون اجسام شفاف نو را از خود عبور می دهند.

-23 آیا سایه ی تمام اجسامی که در مقابل نور قرار می دهیم ، مثل هم تیره است ؟

نه خیر – سایه ی بعضی از اجسام پر رنگ هستند و سایه ی یعضی از اجسام کم رنگ هستند.
-24 آیا در روز آفتابی می توانید سایه ی خودتان را از بین ببرید ؟ بله . چگونه ؟ اگر بین چشمه نور خورشید و خودمان مانعی قرار دهیم .

-25 در گذشته با استفاده از سایه…. ساعت آفتاب ……درست می کردند و زمان را از روی آن تعیین می کردند.

-26 در گذشته انتقال پیام چگونه انجام می شده است ؟ به وسیله ی افراشتن پرچم – به وسیله ی چراغ – به وسیله ی روشن کردن آتش )دود – به وسیله ی بوق کشتی

27 – سرعت انتقال پیام در کدام بیشتر است ؟ ◯ نور ◯ صدا

28 – امروزه از صدا و نور چه استفاده هایی می شود ؟ برقراری ارتباط با دیگران – کسب اطلاعات

29 – چند وسیله ی هشدار دهنده با نور نام ببرید ؟ چراغ راهنمایی – چراغ ترمز خودرو – تابلو های هشدار دهنده ی نوری و …

 

درس 7 علوم دوم ابتدایی

1 – بوی دود و صدای بوق خودرو ها برای انسان … آزار دهنده ….. است .

2 – مسیر حرکت خودروها در جاده ها شلوغ تر است یا در شهر یا در روستا ها ؟ در شهرها

3 – دود خودروها چه زیان هایی دارد ؟ باعث الودگی هوا می شود و برای سلامتی انسان ها ،گیاهان ، جانوران ضرر دارد .

4 – سوخت چیست ؟ سوخت ماده ای است که برای تولید گرما آن را می سو زانند .

5 – سوخت ها ی مهم را نام ببرید ؟ نفت – بنزین – گازوئیل – گاز – زغال .

 

6 – از سوخت چه استفاده هایی می شود ؟

حمل و نقل – پخت و پز – گرم کردن .

7 – در جایگاه سوخت چه سوخت هایی وجود دارد؟ نفت – بنزین – گازوئیل – گاز

8 – اگر سوخت ها نبودند چه مشکلاتی پیش می آمد ؟ وسایل نقلیه نمی توانستد حرکت کنند – پخت و پز انجام نمیشد – برای گرم کردن خانه ها و مدرسه و محل کار با مشکل روبه رو می شدیم .
9 – آیا ما حق داریم هر چه می خواهیم از سوخت ها استفاده کنیم؟ نه خیر – باید در مصرف آن صرفه جویی کنیم .

10 – چگونه می توانیم در مصرف سوخت ها صرفه جویی کنیم؟

 به جای استفاده از ماشین شخصی از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنیم.

 از هدر رفتن گرما در خانه و مدرسه و محل کار جلوگیری کنیم.
 استفاده از نور و گرمای خورشید و باد به جای سوخت ها .
 استفاده از وسایل نقلیه : ماشین – اتوبوس – مترو – قطار – موتور – هواپیما

11 – سوخت هواپیما چیست؟ نوعی بنزین که مخصوص هوپیما است .

12 – سوخت خودرو ها چیست ؟ بنزین و در برخی موارد گاز است .

13 – سوخت کامیون چیست ؟ گازوئیل .

14 – همه ی وسایل نقلیه برای حرکت به چه چیزی نیاز دارند؟

به سوخت .
15 – آیا موافقید که برای پختن غذا از چوب استفاده کنیم ؟ چرا؟ خیر – چون باعث آلودگی هوا می شود و درختان از بین می روند

16 – امروزه در بعضی از کشور ها از … . نور … و … گرمای …… خورشید برای گرم کردن آب و پختن غذا و تولید برق استفاده می شود.

17 – چرا بهتر است به جای سوخت ها از نور و گرمای خورشیدو باد استفاده کنیم ؟
 سوخت ها هدر نمی روند.

 هوا آلوده نمی شود.
 خورشید و باد هیچ وقت تمتم نمی شوند .
18 – کدام یک را اگر زیاد استفاده کنیم تمام می شود ◯ باد ◯ خورشید ◯ ؟ گرما ◯ نفت

19 – مصرف کردن کدام یک باعث هدر نرفتن سوخت ها می شود ◯ بنزین ◯ گاز ◯ نفت ◯ ؟ باد

20 – مصرف کردن کدام یک باعث آلودگی هوا می شود ◯ گاز ◯ باد ◯ ؟ گرمای خورشید

21 – از نور و گرمای خورشید چه استفاده هایی می شود ؟ گرم کردن آب )بگرمکن خورشیدی( – پختن غذا – تولید برق.

22 – در زمان های گذشته یرای پختن غذا و گرم کردن خانه ها از چه چیزی استفاده می کردند ؟ پختن غذا هیزم ) چوب ( – زغال – گرم کردن خانه ها بخاری های نفتی – کرسی.

تا كنون نظري ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در فارسی بلاگ ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.