بارش مغزی

نمونه سوالات و آموزش های دروس پایه دوم ابتدایی

طرح درس فارسی دوم دبستانمشخصات کلی :

کتاب : فارسی پایه :دوم ابتدایی
درس : پرواز موج وقت : 50 دقیقه

اهداف کلی :

الف:آشنایی دانش آموزان با مسائل علمی
ب:تقویت مهارت های چهار گانه زبان آموزی

اهداف جزئی :

الف : تقویت حس کمک به نیازمندان
ب: آشنایی با نقل قول مستقیم در فارسی و نشانه های آن
ج: درک زیان های غرور و خود پسندی
د: آشنایی با چگونگی تشکیل ابر و بارش باران
ر: روخوانی درس

روشهای تدریس :

بارش مغزی ـ کارآیی تیم ـ توضیحی ـ پرسش وپاسخ ـ نمایشی

رسانه های آموزشی :

تخته سیاه ـ گچ ـ کتاب ـ نقاشی خورشید و ابر و یا ساخت مقوایی خورشید و ابر ـ فیلم علمی مربوط به درس و استفاده از ویدئو ـ سی دی یا کامپیوتر